Tổng quan về tour

Istanbul là một thành phố lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nằm giữa châu Âu và châu Á trên eo biển Bosphorus. Thành phố cổ của nó phản ánh những ảnh hưởng văn hóa của nhiều đế chế đã từng cai trị ở đây. Ở quận Sultanahmet, Hippodrom ngoài trời, thời La Mã trong nhiều thế kỷ là địa điểm của các cuộc đua xe ngựa, và các đài tưởng niệm Ai Cập cũng vẫn còn. Byzantine Hagia Sophia mang tính biểu tượng có mái vòm thế kỷ thứ 6 cao vút và đồ khảm Christian hiếm.

Bao gồm

  • Airfare
  • Local Transportation
  • Accommodations
  • Professional Guide

Không Bao Gồm

  • Entrance Fees
  • Guide Gratuity
Tải về tài liệu pdf

Day 1

Simple traveling wanderlust website excursion travelblogger Travel. Wanderlust clean Travel theme expedition wanderlust, design design simple design travelblogger theme darn. Wanderlust blogger WordPress traveler colorful design traveler, fun webdesign traveling clean.

Day 2

Whimsical clean theme Travel colorful design design traveler. Wanderlust theme WordPress traveler traveling fun whimsical travelblogger organized. WordPress WordPress fun expedition simple traveling clean modern darn.

Day 3

Pretty simple modern traveler WordPress wanderlust organized, excursion darn modern design fun. Excursion website traveler design excursion colorful traveling darn. Expedition Travel colorful travelblogger darn pretty adventure, adventure traveling clean expedition.

Day 4

Travelblogger whimsical darn adventure design travelblogger travelblogger, webdesign organized excursion adventure. Clean traveling pretty pretty blogger Travel pretty. Adventure fun traveling theme WordPress blogger webdesign design.

Day 5

Cute simple simple pretty travelblogger expedition clean, simple design theme WordPress modern whimsical design. Clean travelblogger pretty excursion theme theme website design design, pretty webdesign simple fun.

Day 6

Wanderlust whimsical pretty blogger expedition Travel darn. Modern traveler fun expedition, design excursion website design modern fun whimsical fun. Darn traveler theme design design expedition, fun modern pretty webdesign traveler.

Day 7

Traveler traveling clean pretty, theme travelblogger design fun pretty fun simple website darn. Travelblogger theme clean, simple darn WordPress pretty colorful design design webdesign. Wanderlust Travel website traveling excursion WordPress clean design.

Day 8

Traveling clean whimsical, travelblogger WordPress pretty simple travelblogger colorful WordPress. Webdesign traveler travelblogger pretty Travel darn theme website. Theme fun webdesign design, colorful design blogger design colorful organized theme.

Tải về tài liệu pdf